Płatności Cukrowe

 

 

W nowym rozdaniu unijnym na lata 2014 - 2020 pozostanie oddzielna płatność cukrowa. Takie zapewnienie padło ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Oddzielna płatność z tytułu cukru ma charakter historyczny, niezwiązany z bieżącą produkcją. Jej wysokość dla Polski od 2009 roku jest stała i wynosi 159.392.000 euro. Ma być stosowana do 31 grudnia 2013 roku Pojawiło się pytanie: co dalej? Czy w kolejnym finansowaniu unijnym znajdą się również pieniądze na ten cel?

Temat płatności cukrowych, między innymi, został poruszony na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP, które odbyło się 22 maja. W obradach, prócz senatorów, uczestniczyli także wiceministrowie rolnictwa i Skarbu Państwa, przedstawiciele producentów buraka oraz branży cukrowniczej. Plantatorzy zastanawiali się nad tym, czy płatności cukrowe pozostaną po 2013 roku? Zwrócili uwagę na fakt, iż podobnego rodzaju pomoc finansową otrzymują rolnicy z innych krajów Europy. Dlaczego więc mieliby być pokrzywdzeni Polacy? - Płatność ta jest kontynuowana w państwach, które mają system płatności SPS. Tam to wsparcie finansowe jest wliczone do uprawnień gospodarstw na kolejny okres budżetowy - powiedział Antoni Grzebisz, członek Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie, który uczestniczył w obradach komisji. Ustalony początkowo podział pieniędzy w systemie SPS jest niezmienny. Podlega jedynie procesom konwergencji, a więc wyrównywania płatności. Dlatego tamtejsi plantatorzy mogą mieć pewność, że wsparcie w ramach tych płatności otrzymają. W Polsce natomiast stosowany jest system SAPS, który rządzi się innymi prawami. Wypłacane w nim środki mogą być corocznie przesuwane z jednego działu do drugiego.

Po wymianie poglądów, na posiedzeniu komisji padło stwierdzenie, że płatności cukrowe pozostaną w kolejnym okresie 2014 - 2020. -Kontynuacja dopłat cukrowych będzie, gdyż my mamy w systemie SAPS dopłacenie tej płatności, która była do tej pory stosowana - tłumaczyła na spotkaniu Zofia Krzyżanowska, radca generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Słowa te dla plantatorów z pewnością będą wiążące. -Z satysfakcją przyjmuję deklarację, że zostaną utrzymane środki na wsparcie sektorowe. Mam nadzieję, że dla uspokojenia branży będzie to wyartykułowane w postaci odpowiednich aktów prawnych - odpowiedział jej Antoni Grzebisz.

W rozmowie z „Wieściami” Antoni Grzebisz wyjaśnił, że pozostawienie tej płatności jest istotne dla utrzymania pozycji Polski na europejskim rynku cukru. - Jest to bardzo ważne. Proszę zauważyć, że pod względem warunków glebowo - klimatycznych zachodnie kraje nas wyprzedzają. Długość okresu wegetacji, ilość i rozkład opadów są tam dogodniejsze i przyczyniają się do lepszych plonow. Podobnie, jeśli chodzi o wysokość bezpośrednich dopłat unijnych, które we Francji czy w Niemczech są wyższe niż u nas. I dodatkowo mają zabezpieczoną ilość pieniędzy wynikającą z płatności cukrowej - przekonuje plantator. Jak podkreślają producenci buraków, informacja o podtrzymaniu płatności cukrowych jest dla nich satysfakcjonująca. Jednak zauważają dalszą konieczność współpracy z ministerstwem, przy tworzeniu przepisów szczegółowych regulujących ten sektor finansowy. - To, tak naprawdę, dopiero rozpoczęcie tematu. Chcemy być aktywnymi uczestnikami rozwiązań przy dalszych ustaleniachzasad wypłacania tych środków - mówi Antoni Grzebisz.

 

Stronę odwiedziło 2166624 osób.
realizacja 2011: studio fabryka