Pieniądze dla rolników

ARiMR poinformowała współpracujące z nią banki, że limit dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych, które będą udzielane w I kwartale 2014 roku wynosi 7,4 mln zł. Oznacza to, że banki mogą udzielić w tym czasie kredytów na łączną kwotę ok. 750 mln zł.

Rolnicy, którzy są zainteresowani, mogą składać wnioski o ich przyznanie w następujących bankach:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,

SGB Bank S.A.,

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,

Bank Zachodni WBK S.A.,

ING Bank Śląski S.A.,

Pekao S.A.

W 2014 roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych: młody rolnik (nMR), linie branżowe (nBR), na inwestycje w zakresie nowych technologii produkcji (nNT), podstawowa (nIP), dla grup producentów rolnych (nGP).

Atrakcyjność takich kredytów inwestycyjnych polega na tym, że są niżej oprocentowane od kredytów komercyjnych. Dodatkowo w ich spłacie pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie ARiMR polega na tym, że płaci za rolnika część należnego bankowi oprocentowania, a rolnik pokrywa jedynie 3% należnych bankowi odsetek.

 

Źródło: ARiMR

 

Stronę odwiedziło 2165485 osób.
realizacja 2011: studio fabryka