Pałac

  Pałac w Łęce Wielkiej wzniesiono w stylu neogotyckim około 1870 roku dla Leona Mielżyńskiego. Jest to prawdopodobnie projekt F.A. Stulera, który z kolei oparty jest o wykonane w 1875 roku projekty pałacu autorstwa L. Rungego. W końcu XIX wieku budynek został jeszcze rozbudowany. Murowany, piętrowy pałac z wieżą w północno-wschodnim narożu i nowym późniejszym skrzydłem od zachodu wzniesiony został na planie prostokąta i zwrócony jest fasadą na wschód. Wnętrza reprezentacyjne są na parterze, a mieszkalne na piętrze. W przyziemiu znajduje się reprezentacyjna sień, za nią salon, a w narożu południowo-wschodnim sala balowa. Elewacje są tynkowane, o bogatej dekoracji architektonicznej, zwieńczone wydatnym gzymsem i krenelażem. Na fasadzie widoczne herby właścicieli oraz tablica z legendą herbową Mielżyńskich.
  Park w stylu angielskim o powierzchni 6,5 ha pochodzi z II połowy XIX wieku i przedzielony jest we wschodniej części drogą wiodącą na podwórze folwarczne i do wsi. Od drogi odchodzi mniejsza do podjazdu przed pałacem. Dawny układ parkowych alejek jest już zatarty, a w części południowo-zachodniej prawdopodobnie dawny sad zamieniony został na pola uprawne. Ze starych drzew zachował się klon pospolity, jesion wyniosły i topola biała w części zachodniej i środkowej parku. Na terenie parku znajdują się też dwa stawy.
  W końcu XIX wieku w północno-wschodniej części parku znajdował się zespół budynków, za którymi rozciągał się prawdopodobnie ogród warzywny. Obecnie zachowany jest tylko jeden ciąg budynków na skraju parku : stajnia koni cugowych, wozownia i budynek mieszkalny służby pałacowej. Obiekty te były kilkakrotnie już przebudowywane. Zachowało się tylko ostrołukowe obramienie okna na szczycie północnym, ujetym po bokach w sterczyny.
  Z dokumentów archiwalnych wynika,iż w 1975 roku zarządcą pałacu w Łęce Wielkiej było Gospodarstwo Rolne Gola spółka z o.o. PGR Gola przeprowadziło gruntowny remont zabytku. Dbano o obiekt i teren wokół niego.Mieściło się tam nawet przedszkole, pozostałe sale były wykorzystywane na imprezy, zebrania.Po rozwiązaniu PGR pałac został przejęty przez Skarb Państwa,kilkakrotnie ogłaszano przetargi,ale były odwoływane ze względu na pojawienie się potomka Mielżyńskich.

  W 2001 roku piękny zabytkowy pałac w Łęce Wielkiej został sprzedany. Nabył go Stanisław Glonek,właściciel huty szkła w Poniecu. Stanisław Glonek kupił zabytek od pełnomocnika przebywającej za granicą rodziny Mielżyńskich, spadkobierców ostatnich właścicieli. Ci ostatni z kolei skorzystali z prawa pierwokupu należących do nich przed wojną dóbr od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.Część kosztów dokładnie 45%, miało być zwróconych,pod warunkiem dokonania w zabytku inwestycji opiewających na tę właśnie kwotę, aby rodzina Mielżyńskich zachowała prawo do ulgi.
  Stanisław Glonek zamierzał stworzyć tu "oazę rodzinną " dla siebie, dzieci oraz wnuków.Ponadto przysposobić pałac na miejsce szklarskich sympozjów branżowych, zaaranżować muzeum szkła oraz towarzyszące zjazdom wystawy wyrobów artystycznych,kryształów, opakowań.Nowy właściciel zaczął remont od wykonania solidnego murowanego ogrodzenia, naprawy dachu i rynien.

 

 

     

palac@palaclekawielka.eu

 

 


Obrazek

To zdjęcie było zamieszczone na "Forum Poniec Moje Miasto".
http://www.forumponiecmojemiasto.aaf.pl ... =2510#2510

 

 

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.poniec.net/index.php?option= ... &Itemid=57

Obrazek

 Zdjęcia zamieszczam za zgodą autora zdjęć.
Te fotografie zostały umieszczone na forum: http://www.forumponiecmojemiasto.aaf.pl ... =2510#2510

Obrazek

Stronę odwiedziło 2165462 osób.
realizacja 2011: studio fabryka