Niekorzystny kurs euro do naliczania dopłat bezpośrednich

 

 

Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o podjęcie działań mających na celu zmianę dotychczasowego sposobu przyjmowania kursu euro  do naliczania  dopłat bezpośrednich z jednego dnia w ciągu roku, tj.- 30 września każdego roku na średni kurs z ostatnich 12 miesięcy: np. kurs euro do dopłat za rok 201 3 to średni z ostatnich 12 miesięcy czyli od 01 września 2012 do 31 sierpnia 2013 roku.

W ocenie PIR dotychczasowy system jest bardzo niekorzystny dla podlaskich rolników, gdyż jak się okazuje w ciągu 6-u lat pięciokrotnie polscy rolnicy tracili pieniądze poprzez zaniżony kurs euro na dzień ostatni września danego roku w stosunku do średniego' kursu w ciągu
całego roku.
- Rolnicy  pracują przez dwanaście miesięcy w roku, a nie przez jeden dzień i dlatego słuszną powinna być decyzja o zmianie tego sposobu ustalania kursu euro. Uprawy ozime również zakłada się już na jesieni roku poprzedniego, najczęściej we wrześniu, stąd właściwym jest wzięcie średniego kursu od 1 września roku poprzedniego – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Jak podkreśla PIR zmiany, aby miały realną szansę wdrożenia muszą zostać uwzględnione na gruncie legislacji krajowej i unijnej, czyli  w rozporządzeniu rady (WE) NR 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie finansowania WPR oraz w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie środków na realizację WPR i 
 w ustawie z dnia 22 września 2006 roku o uruchamianiu środków z budżetu UE
przeznaczonych na finansowanie WPR.

 

 

Stronę odwiedziło 2166696 osób.
realizacja 2011: studio fabryka