Limit może być przekroczony

Analitycy Agencji Rynku Rolnego szacują, że jeżeli dynamika skupu mleka z ostatnich 2 miesięcy utrzyma się na porównywalnym poziomie, to może dojść w następnych miesiącach do przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw w roku kwotowym 2013/2014.

Polsce na sezon 2013/2014 przysługuje kwota mleczna w ilości 10,0558 mln ton. Jest ona dzielona na dostawy hurtowe i sprzedaż bezpośrednią. W momencie, gdy produkcja mleka przekroczy wyznaczony limit, to Komisja Europejska może nałożyć kary finansowe na producentów mleka. Karna opłata wynosi 27,83 EUR/100 kg mleka wyprodukowanego ponad limit(około1,2zł/kg).

 

Anetta Przespolewska

 

Stronę odwiedziło 2166697 osób.
realizacja 2011: studio fabryka