Krzyż - Łęka Wielka

 

 

 

 

 

W Łęce Wielkiej przed domem numer
53 stoi piękny dębowy krzyż. Mieszkańcy wsi mówią, że jest tu od zawsze,
bo pamiętają go nawet najstarsi. A
krzyż w swoim ogrodzie postawili pradziadkowie państwa Michalaków. To
było na długo przed II wojną światową.
W czasie wojny Wiktoria Stachowiak,
która była właścicielką tego gospodarstwa, schowała krzyż na strychu starego domu. W ten sposób chroniła go
przed okupantem.Po wojnie krzyż wró-
cił na swoje miejsce w ogródku. Przez
lata opiekowali się nimi Stanisław i
Maria Michalakowie, a teraz ich syn
Zdzisław z żonąKrystyną. Około 15 lat
temu krzyż spróchniał, więc gospodarze postanowili zrobić nowy. Jest także
dębowy, otoczony zielenią i kwiatami.
Ma oczywiście tę samą figurkę Pana
Jezusa. Teraz stoi przed domem pań-
stwa Michalaków.Achroni już piąte pokolenie rodziny, bo razem z rodzicami
mieszkają dzieci i wnuki. Zawsze w
maju przy krzyżu odprawiane są Dni
Krzyżowe. Mieszkańcy razem z księ-
dzem proboszczem modlą się o dobre
zbiory, urodzaj oraz zdrowie i zgodę
między wierny

W Łęce Wielkiej przed domem numer 53 stoi piękny dębowy krzyż. Mieszkańcy wsi mówią, że jest tu od zawsze,bo pamiętają go nawet najstarsi. A krzyż w swoim ogrodzie postawili pradziadkowie państwa Michalaków. To było na długo przed II wojną światową.W czasie wojny Wiktoria Stachowiak,która była właścicielką tego gospodarstwa, schowała krzyż na strychu starego domu. W ten sposób chroniła go przed okupantem.Po wojnie krzyż wrócił na swoje miejsce w ogródku. Przez lata opiekowali się nimi Stanisław i Maria Michalakowie, a teraz ich syn Zdzisław z żoną Krystyną. Około 15 lat temu krzyż spróchniał, więc gospodarze postanowili zrobić nowy. Jest także dębowy, otoczony zielenią i kwiatami.Ma oczywiście tę samą figurkę Pana Jezusa. Teraz stoi przed domem państwa Michalaków.A chroni już piąte pokolenie rodziny, bo razem z rodzicami mieszkają dzieci i wnuki. Zawsze w maju przy krzyżu odprawiane są Dni Krzyżowe. Mieszkańcy razem z księdzem proboszczem modlą się o dobre zbiory, urodzaj oraz zdrowie i zgodę między wiernymi.

Stronę odwiedziło 2166650 osób.
realizacja 2011: studio fabryka