Działo się w Łęce Wielkiej część 5

Działo się w Łęce Wielkiej część 5

1885 – 1909 – Miejscowość Łęka Wielka należała do Krzysztofa Mielżyńskiego, a wcześniej do Leona Mielżyńskiego.

1888 – W majątku została zbudowana gorzelnia i płatkarnia z przebudowanej i rozbudowanej obory.

1889 – Założona została straż pożarna .Prowadził ją Wincenty Kobusiński do 1919 roku.

1900 – We wsi Łęka Wielka były 92 gospodarstwa, do których należało 531 ha, w tym 472 roli, natomiast majątek posiadal1251 ha ziemi, w tym roli 1013, łąk 18 ha, pastwisk 40 ha, lasu 128 ha, ugoru 31 ha i wody 3 ha. Istniała gorzelnia, cegielnia i suszarnia. Dwór hodował konie półkrwi( 36 zarejestrowanych klaczy) i kwalifikowane nasiona zbóż i buraków. W skład majętności wchodziły także folwarki: Kopanie, Józefowo i Karolinowo, liczące razem 18 domów i 383 mieszkańców.           

1913 – Odnotowano 140 koni,426 krów, 381 trzody chlewnej i 485 owiec.   

1918 – 21 kwietnia w Łęce Wielkiej urodził się Jerzy Wojciech Doerffer, polski inżynier, animator polskiego okrętownictwa, profesor zwyczajny i doctor honoris causa kilku uczelni, pracownik naukowy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, rektor tej uczelni, autor książek z dziedziny okrętownictwa. Zmarł 9 sierpnia2006 roku.    

1926 – Powierzchnia majątku wraz z folwarkami Aleksandrowie, Karolinowo, Kopanie, Krzysztofowo i Maciejewo liczyła 1319 ha..

1928 – Majątek przeszedł w ręce Andrzeja Krzysztofa Mielżyńskiego

1929 – Do szkoły powszechnej w Łęce Wielkiej uczęszczało 145 uczniów. Kadrę nauczycielska tworzyli; Władysław Migała, Wiktor Bigos, Łucja Wyrębkówna, Stanisława Szymańska i Wierzcholski.

1945 – 28 stycznia – Przez wieś przemaszerował duży oddział niemiecki, który po stoczeniu walki z Armią Czerwoną w Żytowiecku wycofał się w kierunku Krzemieniewa.

1945 – Powstała Spółdzielnia „ Równość”.

1947 – Powołano nowy zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej, na czele którego stanął Franciszek Jórasz.

1948 – W Państwowej Nieruchomości Ziemskiej9 byłym majątku Mielżyńskich) nieznani sprawcy nocą uszkodzili lokomobilę. Prawdopodobnie był to sabotaż gospodarczy.

1954 – W ramach nowego podziału administracyjnego gminę Poniec podzielono na trzy gromady Poniec, Sarbinowo i Łękę Wielka. Na czele Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej stal Tadeusz Wiliński.

1965 – Otwarcie nowego sklepu.

1970 – Utworzenie Młodzieżowej Drużyny OSP. W Łęce Wielkiej odbyły się rejonowe zawody ochotniczych straży pożarnych.

1972 – We wsi istniało 6 zakładów rzemieślniczych.

1973 – 7 kwietnia r. Został otwarty uroczyście w obecności I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka nowy ośrodek zdrowia. Dotychczas ta placówka mieściła się w pomieszczeniach pałacu.

Źródło:

  • Materiały z Muzeum w Gostyniu
  • A Bittner –Nowak, Z. Wojciechowska, G. Wojciechowski, Dzieje Ponieca 2000     
Stronę odwiedziło 2165469 osób.
realizacja 2011: studio fabryka