Działo się w Łęce Wielkiej część 3

Działo się w Łęce Wielkiej część 3

1610 -  W źródłach pisanych pojawia się sołtys Mikołaj Miksa(Mixa), a dwa lata później akta wymieniają Piotra Chrapkę. Prawdopodobnie był to człowiek zamożny, ponieważ pożyczał pieniądze, miedzy innymi Piotrowi Pękatemu, 100 zł Sułkowskiemu, 80 zł Kasprowi złotnikowi.

1629 – W źródłach wymieniany jest mieszkaniec wsi Bartłomiej Smolik.

1632 – Sołtysem Łęki Wielkiej był Grzegorz. Brak bliższej charakterystyki tej osoby.

1656 – Wielkopolskę, w tym Łękę Wielką ogarnęła zaraza. Z tego powodu niektórzy mieszkańcy w obawie przed śmiercią czynili zapasy ostatniej woli. Sołtys Michał Myxa poprosił urząd wójtowski w Gostyniu, aby przejął spis jego dłużników w Łęce Wielkiej. Dzięki temu poznajemy niektórych ówczesnych  mieszkańców wsi. Byli to następujący dłużnicy sołtysa: Nabzdy za klacz 24 zł, Jan Jaroch 28 zł, Bartosz Parzy za klacz 12 zł, Wojciech Dziubała za sól 12 zł 15 gr, Maciej Nowak za konia 15 zł, Tomasz Kruszka 13 talarów, Szymon Paszek 3 zł, Jacek Wacek 14 talarów bez złotego, Walenty Czajka za klacz 18 zł. Myxa miał również dłużników poza Łęką Wielką miedzy innymi w Bielewie, Gostyniu i Poniecu. Część kwot ich dłużników zapisał dla ołtarza świętej Anny w kościele Panny Maryi w Gostyniu, zakonnikom w Osiecznej, dla ołtarza świętego Rocha w Gostyniu .Resztę majątku rozdysponował między członków rodziny. Żona miała przejąć cały dobytek i sprzęt domowy. Bratu swemu Płoszajczykowi dał konia 15 owiec, córce Annie 100 owiec, 4 krowy, 2 konie, bratu Janowi Wackowi darował wołu, którego miał sobie wybrać z pośród tych co są w Czeluścinie na paszy. Egzekutorami swojego testamentu mianował: księdza Czapulewicza z Gostynia, Jana Zielonczyka i teścia swego sołtysa Rozpędę Czajkowa. Z powyższego zestawienia wynika, że Myxa był człowiekiem zamożnym.         

1660 – Źródła wymieniają mieszkańców wsi Tomasza i Macieja Dziubałków.   

1672 – Sołtysem był Wojciech, który miał syna Wojciecha Skulteckiego ( nazwisko utworzono od scultetus- sołtys).

1770 – W Łęce Wielkiej mieszkało 6 kmieci i 12 przedstawicieli biedoty wiejskiej, czyli zagrodników i chałupników. Kmiecie posiadali zazwyczaj gospodarstwa wielkości 1 łana. Podlegali wysokim obciążeniom pańszczyźnianym na rzecz pana. Oprócz pracy pańszczyźnianej zobowiązani byli do wnoszenia panu naturaliów, wśród których wymienia się kilka kapę daninę zbożową, która przeznaczona była na karmę dla dworskiego inwentarza. Zazwyczaj był to owies. Biedota wiejska również musiała odrabiać pańszczyznę, natomiast nie składała daniny . Na równi z kmieciami chałupnicy i zagrodnicy zobowiązani byli do strzyżenia pańskich owiec i tkania przędzy.

Źródła:

Materiały z Muzeum w Gostyniu „Dzieje Ziemi Gostyńskiej”, pod red. S. Sierpowskiego, Poznań 1979.

Stronę odwiedziło 2166648 osób.
realizacja 2011: studio fabryka