Działo się w Łęce Wielkiej część 2

 

 

 

Działo się w Łęce Wielkiej część 2

1477- Michał i Wawrzyniec , dziedzice Łęki Wielkiej, sprzedali z zastrzeżeniem prawa odkupu 2 łany osiadłe w Łęce Wielkiej i w Łęce Małej Szczepanowi ( Stephanus) Mirzewskiemu za 40 zł węgierskich.

1479 - Szczepan Mirzewski zapisał żonie Małgorzacie po 100 zł węgierskich posagu i wiana na ½ części w Mierzewie i na sumie 50 grzywien, którą miał oprawioną na Łęce Wielkiej.

1492 – Jan, pleban w Wolbromiu ( województwo krakowskie), sprzedał zastrzeżeniem prawa odkupu swe części po ojcu i matce w Łęce Wielkiej i Łęce Małej Stanisławowi Mirzewskiemu za 130 zł węgierskich.

1510 – W Łęce Wielkiej znajdowały się 24 łany , w tym 3,5 łana opustoszałego, 3 karczmy, w których niekiedy ( aliguando) prowadzono wyszynk i wiatrak. Wieś ta posiadał Jan Turek i inni dziedzice. Sołectwo miało 3 łany.

1515 – Jan Jurkowski kupił z zastrzeżeniem prawa odkupu od brata Andrzeja części , które mu przypadły w działach braterskich we wsiach: Mirzewo, Łęka Wielka i Łęka Mała. Ponadto zapisał żonie Dorocie , córce Hinczy Dłuskiego , po 200 zł węgierskich posagu i wiana na częściach w Jurkowie Mirzewie, Łęce Wielkiej i Łęce Małej.

1516 – Na Łęce Wielkiej ciążyły czynsze dla 2 altarii w Bninie.

1530 – Daniny pobierano z  17 łanów. Sołtys płacił 3 gr. z połowy łana .

1563 – Daniny pobierano z 26 łanów oraz 2,5 łana należącego do sołtysa. Oprócz gospodarzy ( kmieci) we wsi zamieszkiwało 8 komorników, 4 rzemieślników, znajdowała się 1 karczma prowadząca wyszynk gorzałki i wiatrak.

1566 – Wieś nadal liczyła 26 łanów, mieszkało w niej 7 zagrodników, 4 komorników, 5 rzemieślników. Sołtys karczmarz, który miał pół łana roli nie oddali daniny z powodu pożaru.

Połowa XVII w. – Właścicielami wsi byli Mycielscy, między innymi Wojciech, który wraz z synami Krzysztofem i Mikołajem erygowali kościół w Żytowiecku. Ustalono również dochody plebana z poszczególnych wiosek, w tym z Łęki Wielkiej. Otrzymywał on dziesięcinę z wszelkiego ziarna i meszne – 9 ćwiertni i 2 miarki pszenicy i tyleż owsa , od kmieci zaś , których było 30, po2 miary owsa i pszenicy, a od sołtysa po 1 miarze pszenicy i owsa. Prócz tego wieś Łęka Wielka dawała proboszczowi rocznie 24 wozy gałęzi, olszyny i chrustu na opał i płoty.

 

 Znaczenie wyrazów :                                                                                                                                                                                      

I. Łan - dawna jednostka miary powierzchni używana w rolnictwie. Wielkość łanu w przybliżeniu odpowiadała obszarowi chłopskiego gospodarstwa feudalnego. Łan był podstawą uposażenia chłopa osadzonego na wsi na prawie niemieckim.

 1. Łan mniejszy
  Łan mniejszy, chełmiński, zwany też włóką:
  1 łan = 30 morg ≈ 17,955 hektara

  Łan większy
  Łan większy, frankoński.
  1 łan = 48 morg ≈ 24,2 hektara

  Inne łany
  - łan staropolski wynosił 261 morg
  - łan wójtowski-rewizorski wynosił 90 morg
  - łan królewski sprawdzony wynosił 85 1/3 morgi
  - łan królewski hibernowy wynosił 64 4/5 morgi

II.  Miara

    1 miara = 553 1/3 sążnia = 1918,5 m2

 

III.  Ćwiertnia

     1  ćwiertnia  (miara podstawowa) = 8 garncy = 30,75 l

 

Źródło:

-„Słownik historyczno – geograficzny ziem polskich w średniowieczu”.       

Edycja elektroniczna. Red. ogólna: Tomasz Jurek, opracowanie informatyczne Stanisław Prinke.

http://www. slownik. ihpan. edu. pl/search.php?id=20439&q=%C5%81%C4%99ka%20Wielka&d=0&t=0 (dostęp 16.07. 2013)

 

 

 

 

Stronę odwiedziło 2166668 osób.
realizacja 2011: studio fabryka